Coosto

Coosto: één tool voor alle
social media toepassingen
Data die communiceert

Identiteit

Coosto

Coosto

Om uitdrukkig te geven aan de open en heldere sfeer van Coosto
is gekozen voor de Museo Sans. De bodyteksten zijn gezet in de PT Sans. Geïnspireerd op de grafieken in de interface is een custom iconeneset voor de whitepapers gemaakt. Hiernaast zijn nog een aantal andere iconsets ontwikkeld.

Coosto

Coosto

De kleurstelling is geïnspireerd op de warme tropische wateren: een warm koraal oranje en fris sprankelend blauw. Deze kleurstelling is ook in het logo doorgevoerd. Het beeldmerk is een verbeelding van een radar waarmee Coosto het internet in kaart brengt.

Online

De website is de tweede iteratie die nu:branding heeft ontwikkeld voor Coosto. Bouwend op de ervaringen van de eerste website is de focus verschoven van gebruikstoepassingen naar de beoogde doelgroep. Ook maakten wij de website geschikt voor een wereldwijde uitrol van de propositie van Coosto.

Coosto
Coosto

Mobile

Een groot gedeelte van de communicatie van social media gaat via mobile devices. Een website als die van Coosto vindt daar vanzelfsprekend aansluiting bij. De website is geoptimaliseerd voor zowel smartphone als voor tablet.

Coosto

De Coosto Tool

Het uitgangspunt in de ontwikkeling van de UX was de verschuiving van GUI naar datavisualisatie. De interface is zo ontworpen dat deze een dienende rol vervult ten opzichte van de inhoud. De styling is minimalistisch opgezet, zodat een rustige en prettige en inzichtelijke werkomgeving ontstaat.

Coosto

Dashboard

Het dashboard vervult een centrale rol in de Coosto tool. Het siert de muur van menig bedrijf, en is al een aantal keer gebruikt voor televisieprogramma's. Het is een leuke en speelse manier om abstracte data inzichtelijk en invoelbaar te maken.

Coosto

Custom Icons

Er zijn in totaal drie iconsets ontwikkeld: één voor de whitepapers, één voor de website en één voor de tool. Hiermee wordt het unieke en specialistische karakter van Coosto onderstreept.

Coosto

Overige uitingen

Naast de website en de applicatie zijn extra uitingen ontwikkeld: de index interface, correspondentieset, advertenties, banners en rapportages.

Coosto
Coosto